Wat is een sportmedische keuring en inspanningstest?

Tijdens een sportmedische keuring wordt aan de hand van een vragenlijst (​www.sportkeuring.be​) en aanvullend klinisch onderzoek bij een erkend sportarts nagegaan als je op een veilige manier kan sporten. Afhankelijk van jouw leeftijd, geslacht, sport en antwoorden op de vragenlijst kan het mogelijk zijn dat nog een inspanningstest moet gebeuren. Een inspanningstest is een onderzoek waarbij het hartritme wordt bekeken tijdens een progressieve inspanning om zo mogelijke hartproblemen op te sporen. Bij ons gebeurt dit op een fitnesstoestel (Kettler Racer 9). Tijdens dit onderzoek begin je te fietsen aan een lichte belasting en wordt deze stap per stap opgedreven tot maximale belasting.

Bij een volledige inspanningstest, waarbij de conditie wordt bepaald, gebeurt op een gelijkaardige manier, maar worden de opeenvolgende stappen trager opgebouwd (om de 4 minuten) en gebeurt er per stap ook een lactaatmeting (via een prik in de oorlel) om het trainingsniveau exact te kunnen bepalen en geschikt trainingsadvies te kunnen verlenen. Wie zich herhaaldelijk test kan de evolutie van de conditie opvolgen. Aan de hand van hartslag en lactaatwaarden kan je zien welke intensiteit je tijdens trainingen of wedstrijden kan aanhouden en in welke hartslagzone je dient te fietsen om je trainingen te optimaliseren.

Voor wie?

Een sportmedische test is zowel geschikt voor de recreatieve sporter die wil nagaan als hij of zij op een veilige manier kan sporten, als voor de competitiesporter die een medisch attest nodig heeft voor de sportclub en/of zijn conditieniveau wil testen via een inspanningstest.

Het onderzoek is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om dit wel te doen.

Sommige sportevenementen (vnl. Frankrijk) vereisen een medisch attest om te kunnen deelnemen.

Hoe vaak moet dit onderzoek gebeuren?

We raden aan om een basis sportmedische test (vragenlijst via ​www.sportkeuring.be​, lichamelijk onderzoek en rust-ECG) om de 2 jaar te herhalen en dit vanaf de leeftijd van 14 jaar. Dit is voor de meeste sporters voldoende. Indien er klachten zijn, kan je altijd vroeger contact opnemen. Sommige federaties vragen een jaarlijks onderzoek (oa. wielerbond). Indien je federatie geen onderzoek verplicht, kan je nog steeds op eigen initiatief een preventief sportonderzoek, al dan niet met inspanningstest, laten afnemen voor jezelf of je sportend kind.

Kan ik niet beter rechtstreeks naar een cardioloog gaan?

Een sportarts is in staat om dit onderzoek kwalitatief uit te voeren en om ook verder te kijken dan het hart alleen. Bij specifieke problemen verwijst de arts je naar een specialist ter zake (bvb pneumoloog, cardioloog, orthopedist…) die dan eventueel verder onderzoek kan uitvoeren.

Kan ik gewoon het briefje van de sportclub laten invullen zonder dat mijn kind erbij is?

Dit raden we ten stelligste af. Zonder dat we uw kind onderzocht hebben gezien, kunnen we niet attesteren dat alles ok is. Als arts en ouder neem je een verantwoordelijkheid die een onderzoek vereist. Daarom vragen we expliciet dat uw kind mee is op consultatie, zodat de nodige onderzoeken kunnen gebeuren.

Moet ik een inspanningstest doen bij een sportkeuring?

Een inspanningstest (fietsproef) maakt geen deel uit van een standaard sportmedisch onderzoek. Sommige federaties vragen wel voor bepaalde leeftijden een inspanningstest op de fiets (oa duikfederatie). Een inspanningstest kan wel nuttig zijn om trainingsadvies te verkrijgen. Die test zal pas gebeuren nadat een voorafgaand sportmedisch onderzoek je geschikt heeft bevonden.

Welke onderzoeken zijn mogelijk en wat kost dit?

1. Sportmedische keuring (vb. jaarlijkse keuring voor wielrenners, duikers) met ECG of zonder ECG

  • Vragenlijst via ​www.sportkeuring.be ​(vooraf in te vullen en afgedrukt meebrengen op consultatie)
  • Klinisch onderzoek: hart, longen, bloedvaten, gewicht, lengte, gewricht…
  • Prijs: € 35 met ECG  € 50

2. Inspanningstest zonder lactaat

  • Vragenlijst via ​www.sportkeuring.be ( vooraf in te vullen en afgedrukt meebrengen op consultatie)
  • Klinisch onderzoek
  • Inspanningsproef op de fiets met continue ECG-monitoring ( zonder lactaatmeting) om hartproblemen op te sporen.
  • Prijs: € 85

Prijs van de onderzoeken

Basis sportmedische keuring zonder ECG of met ECG
€ 35 - € 50
Sportmedisch onderzoek+ inspanningstest met ECG monitoring
€ 85
Een onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
Sportmedische testen kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden !

Voorbereiding:

  1. De vragenlijst op​ www.sportkeuring.be ​invullen en print-out meebrengen tijdens de raadpleging.
  2. 48u voor een inspanningstest best geen zware inspanningen doen. Voldoende rust is essentieel voor het afleggen van een relevante tes​t.
  3. Sportkledij, sportschoenen of fietsschoenen (enkel SPD), handdoek en drinken meenemen

Goed om weten

Gebruik geen bodylotion voor u de test komt doen. Dit kan de geleiding van ons ECG-toestel verminderen.

Canadalaan 15
8980 Passendale

Bel ons

Bel ons

051 77 25 25

Email ons op

Email ons op

secretariaat@happa.be

Maak een

Maak een

Afspraak